Rapport

Service i en postindustriell värld

I en tid där konsumenter blir allt mer tidspressade tar service nya former. Hur ser framtidens service ut när det teknikmedierade mötet blir regel snarare än undantag? När efterfrågar vi service och vilka krav ställer vi på den? Vad händer med det personliga mötet? Detta är frågor som ställs och besvaras i denna rapport.

Publicerad: 2007