Rapport

Samhällsbygge 2030 – Från hållbarhetsvision till framgångsverksamhet

”Ja visst gör det ont när knoppar brister. Varför skulle våren annars tveka?” Karin Boyes ord passar väl in på vår tid, som alltmer påminner om en brytningstid. Vi står inför en fas i historien när vårt samhälle behöver ställas om i grunden till mer hållbart. Klimatförändringarna kräver det, ojämlikhet i olika nyanser kräver det och dessutom krävs att kalkylerna går ihop för att det ska bli ekonomiskt hållbart.

På vilket sätt det här ska gå till är mindre givet. Samhällets aktörer – företag, offentliga institutioner och ideella organisationer – söker sig fram och ingen vill hamna fel. Men när sökandet är över och omställningen börjar på allvar, hur kommer samhällsbygget med hållbar utveckling egentligen att gå till? Vad är det vi tar med oss från nuvarande samhällsbygge och vad lämnar vi därhän? 

I partnerskap med Sobona, de kommunala företagens arbetsgivarorganisation, har Kairos Future undersökt samhällsbygget då, nu och framåt. Tydligt är att svenska folket otåligt väntar på förändringar. De vill se konkreta saker hända inom hållbarhetsområdet. Men vad och vilka väntar de på? Vilka är det som kan ta Sverige in i en ny lång vår? Och är alla med på tåget? Vilka är framgångsnycklarna för att göra stora hållbarhetsvisioner till verklighet oavsett om det gäller företag och organisationer eller samhället i stort?

"Rapporten visar att de kommunala företagen med sina verksamheter är extra intressanta när vi söker svaret på dessa frågor. De befinner sig i gränslandet mellan offentlig och privat, mellan kund och invånare. De har en fundamental roll i att bära och möjliggöra dagens och framtidens samhällsbygge – historiskt, nu och framåt."

Per Nordenstam, VD Sobona

Publicerad: 2019