Rapport

Resan tillbaka

Om 1900-talet innebar en kambrisk explosion för turism, platser och hospitality, vad blir då 2000-talet? Innovation står högst på agendan samtidigt som pengarna tryter, vilket kan innebära att en redan brutal bransch blir ännu mer utmanande. Kommer vi att se en mer Darwinistisk framtid för destinationer och reseaktörer? I så fall, vilka blir vinnarna? Och hur ser resande egentligen ut i en hållbar, post-pandemisk värld?  Den här rapporten handlar om resan tillbaka till en levande, frisk och stark turistindustri.

Publicerad: 2022