Rapport

Postmoderna livsstilar och dess konsekvenser

Vi ser en utveckling där livstilsbaserade identiteter får ökat utrymme människors liv. Identiteter som i allt högre grad också är präglade av längtan efter en alltmer finlemmad grupptillhörighet där den riktigt lilla gruppen står i fokus. Rapporten beskriver vilken slags livsstilar som växer i omfattning framöver och vilka konsekvenser det får.

Publicerad: 2008