Rapport

Packaging – the future in a box

För att lyckas i framtiden kommer företag och organisationer behöva bli bättre på att utforma förpackningen av sitt erbjudande. Detta gäller såväl produkter som tjänster. Den fysiska förpackningens utformning har historiskt främst handlat om effektivt logistik, något som med en ökad användning av sk intelligenta förpackningar kommer fortsätta att stå i fokus för den stora massan av förpackade produkter. I rapporten har vi dock valt att fokusera på den växande betydelsen av det bredare begreppet paketering i syfte att dels övertyga andra människor om att fatta ett för sändaren önskvärt beslut samt dels den interaktion som kunder/användare har med erbjudandet när de utnyttjar det. Frågan vi vill besvara är; vad bör man tänka på som producent av varor, men även tjänster, för att framgångsrikt lyckas ”paketera” sina erbjudanden i framtiden?

Publicerad: 2008