Rapport

Organisationen som attraktionsplatform

Idag hänger framgång samman med förmågan att få fatt på och utveckla de begränsande tillgångar som finns i organisationen eller företaget. Om att kombinera och förädla dem, bygga samman dem med andra tillgångar och färdigheter till helt unika kombinationer. Ur detta resursbaserade perspektiv framstår blir alltså förmågan att attrahera unika tillgångar som själva kärnan i en framgångsrik strategi. Organisationen är en attraktionsplattform som i sina bästa stunder fungerar som flugpapper på alla de aktörer den behöver för att lyckas.

I denna rapport ska vi fördjupa attraktionsplattformstänkandet i de tre mest generella dimensionerna, nämligen de som handlar om medarbetare, kunder och samarbetspartners. Ambitionen är att spegla en attraktionsmarknad i förändring och om möjligt peka ut tendenser i vardande och möjliga åtgärder för att stärka den egna attraktionskraften.

Publicerad: 2003