Rapport

När man blir gammal på riktigt

Framtidens åldrande och äldreomsorg i Sverige

När man blir gammal på riktigt

Vad händer när man blir gammal på riktigt? Vad krävs av samhället, anhöriga, vård och omsorg, för att möta behoven hos dem riktigt gamla?

Vi har för första gången undersökt framtidens åldrande och äldreomsorg i Sverige. Studien visar att rekordgenerationen, födda 1945-1954, har ett lågt förtroende för äldreomsorgen och endast 36 procent litar på att äldreomsorgen kommer att ta hand om dem när de behöver det.

Rekordgenerationen vill gärna ha en hög ålder men 7 av 10 vill inte bli riktigt gamla. Enligt rekordgenerationen är man gammal på riktigt när man inte längre klarar sig själv. Det är i minst utsträckning själva döden och vad som händer därefter som oroar, utan det är att förlora sin självständighet och integritet som är den största oron. Fokus hos rekordgenerationen ligger inte på att kunna överleva, utan att kunna få leva.

Publicerad: 2013