Rapport

När allt pratar med allt och alla

Internet 4.0

När allt pratar med allt och alla

Den uppkopplade framtiden står för dörren och tillgång till internet anses av många som en hygienfaktor och mänsklig rättighet. Den tekniska utvecklingen går fort och produkter som kan kopplas upp mot nätet och kommunicera med varandra blir allt vanligare på marknaden.

I den här rapporten kommer vi att ge en översikt över internets utveckling och de teknologier som är på framfart idag. Vi kommer att utforska hur utvecklingen kan komma att påverka oss i framtiden genom olika framtidsbilder där vi följer sex personer i deras tänkbara framtida vardag. En vardag i vilken såväl saker som personer är uppkopplade. När allt och alla är uppkopplade, vad kommer det innebära för konsumenten, patienten, eleven, resenären och arbetstagaren? Och inte minst – vad händer med de som vill stå utanför – som inte vill ”koppla upp” hela sitt liv?

Publicerad: 2014