Rapport

Morgondagens trygghet

Vad är trygghet och vad ger människan trygghet? Vilka förändringar i vår omvärld påverkar tryggheten? Hur kommer den existentiella tryggheten att utvecklas framöver? I kölvattnet från en tidigare rapport om trygghet, "Bortom tryggheten" har vi i denna rapport vidgat perspektiven för att underöka vad som händer i framtiden – vad avgör morgondagens trygghet?

Publicerad: 2007