Rapport

Morgondagens trippel-komplexa organisationer

Under 1990-talet har två frågor stått i fokus när debattörer och forskare sökt belysa företagens nya landskap. Strategiforskare och konsulter har i tid och otid lyft fram den växande komplexiteten och oförutsägbarheten i omvärlden, under begrepp som hyperkonkurrens och turbulens. För att kunna hantera den, har de sagt, måste företagen bli snabba, lätta, innovations- och kundorienterade. På en organisatorisk nivå skulle man kunna tala om att företagen i ökad utsträckning pressas mellan omvärldens förväntningar, och förväntningarna från de allt mindre utbytbara kunskapsmedarbetarna.

Syftet med denna rapport är att fördjupa dessa perspektiv, belysa vad dom talar för och emot en sådan utveckling, och inte minst undersöka de organisatoriska konsekvenserna av den. I centrum ligger frågan: vad innebär detta för företag ur ett kompetensperspektiv? Vilka avgörande förmågor måste företag och organisationer besitta för att kunna hantera en mer dubbelkomplex värld? Och vilka utmaningar ställs morgondagens ledarskap inför?

Publicerad: 2003