Rapport

Morgondagens politik

Från princip till sak och tillbaka?

Morgondagens Politik handlar om den politiska arenan och dess aktörer. Tidsperspektivet är 2012. Rapporten beskriver inledningsvis fyra metatrender för politiken; effektivitet, kunskapsutveckling, rörlighet och teknisk utveckling. En presentation av varje görs och en framtidsaspekt diskuteras. Avslutningsvis diskuteras fyra scenarier för vart politiken kan tänkas ta vägen och hur olika delar av samhället kan komma att påverkas av detta.

Publicerad: 2002