Rapport

Morgondagens påverkan

Annonsbranschen står inför stora utmaningar framöver: ökat mediebrus, dålig precision i marknadsföringen, tekniska lösningar för att sålla bort reklam, samt svårigheter att få feedback på hur reklamen bör utformas och vad den leder till i konkret handling. Vi känner kanske alla på oss intuitivt att det har blivit allt svårare att köpa konsumenters uppmärksamhet med pengar. Det fyllda medierummet till trots visar investeringarna inga tecken på att avta. Ökningen av reklambudskapen handlar inte bara om att de ökar i antal utan också att platserna där vi stöter på budskap blir allt fler. De platser som är populärast att exponera reklamen på är där vi har de stora strömmarna av människor i samhället. Den visuella reklamen med skyltfönster, ljusskyltar, varumärken och annonstavlor finns överallt som tecken på det kommersiellas ständiga närvaro i vår kultur. När man intervjuar konsumenter om reklam pratar de om reklamen som ”tobaksrök”, man kan inte komma ifrån den utan den förföljer en överallt.

I rapporten utgår vi ifrån tesen att företagen tvingas ta till nya innovativa grepp för att nå ut till konsumenten när de gamla kanalerna stängs av, och ställer oss frågan hur kan då morgondagens påverkan se ut?

Publicerad: 2006