Rapport

Morgondagens medielandskap

Media och medielandskapet är mycket centralt i vårt moderna samhälle. I takt med att vi går in i ett samhälle där kommunikation och symbolhantering är centrala grunder för samhällsekonomin ökar medias betydelse ytterligare. Idag kan vi knappt föreställa oss hur våra liv skulle se ut om vi inte hade medier runtomkring oss. Samtidigt är media och medier idag utsatta för förändringar av samma dignitet som när tryckpressen, radion och teven fick sina kommersiella genombrott. Om inte större. Det sker förändringar i den grundläggande logiken, det sker dramatiska tekniska omvälvningar i alla led och det sker makt- och ägarförändringar som omdefinierar medielandskapet.

I denna rapport sätter vi frågeställningen i lite större sammanhang och fokuserar på de övergripande stora förändringarna som gradvis växer fram. Med lite perspektiv – hur ser egentligen morgondagens medielandskap ut?

Publicerad: 2004