Rapport

Morgondagens marknadsföring och kommunikation

De flesta som idag pratar om kommunikation avser i regel kommunikation som syftar till ett medvetet förmedlande av ett budskap i syfte att påverka en annan människa. Men förmågan att kommunicera är fundamental för alla levande arter.

Hur ett budskap tas emot är viktigt för kommunikationens utfall och vad vi frågar oss i denna rapport är:  Hur ser framtidens framgångsrika marknadsföring ut, hur når vi ut med vårt budskap och hur vinner vi målgruppens förtroende?

Publicerad: 2008