Rapport

Morgondagens företag och företagare

Företagen är en institution som visat sig mycket slagkraftig under industrialiseringens epok. I bondesamhället var bonden, familjen och gården de delar som skapade en struktur för försörjning. Succesivt har försörjningen blivit mer av en självklarhet och värdeskapande som går utöver försörjning kommit mer i fokus. I takt med denna utveckling har företaget blivit en allt viktigare institution. Företaget är inte i första hand en konstruktion för försörjning utan för att skapa en struktur för att generera och fördela värde mellan olika intressenter. I takt med företagets ökade betydelse som institution har emellertid också kommit mycket makt. Många av världens största ekonomier är idag företag sett till omsättningen.

I rapporten har vi valt att fokusera på två huvudspår: Företagsutvecklingen, och Företagarutvecklingen. I båda fallen vill vi teckna en övergripande bild av vart utvecklingen är på väg. Vilka är morgondagens företag i Sverige, var finns de och vem kommer att driva dem har varit centrala frågeställningar i vårt arbete.

Publicerad: 2005