Rapport

Morgondagens charterdrama

Om resmål, aktörer och beteenden idag och i morgon

Det är uppenbart att charterbranschen står mitt i en omfattande omvandling där gränserna mellan ”reguljärturism” och charter löses upp, aktörer byter plats och tidigare samarbetspartners blir konkurrenter. Samtidigt dyker helt nya aktörer upp på scenen. Vid sidan av lågprisflyg och Internetresebyråer ser vi t ex konsumentdrivna informationssajter som successivt byter fot och blir kommersiella aktörer. Under 2003 tappade de traditionella resebyråerna 14 procent av sin omsättning samtidigt som nätresebyråerna fördubblade sin.

Morgondagens charterdrama är temat för denna rapport. Vår förhoppning är att vi ska kunna spegla några av dagens förändringar och dra ut lite riktlinjer och utmaningar inför morgondagen, såväl för utgående som inkommande charter.

Publicerad: 2004