Rapport

Mönsterchefen


Vad krävs för att bli chef, finns det allmänna koder? Vad är det för egenskaper och för ledarstil som vi kopplar ihop med ”mönsterchefen”? Hur ser framtidens mönsterchef ut? Det undersöker vi närmare i denna Club-rapport.

Publicerad: 2007