Rapport

Miljö på köpet

Rapporten tar sin utgångspunkt i det explosionsartade intresset för miljö och klimatfrågor i media under år 2006. Det första steget mot en grönare marknad togs av de miljömärkta varornas intåg på marknaden och den största andelen ekologiska produkter på marknaden är idag livsmedelsprodukter. Även om antalet gröna varor ständigt har ökat har de aldrig lyckats ta sig över marginalens tröskel på den stora marknaden. Mot denna bakgrund frågar vi oss i denna rapport – vart är utvecklingen på väg? Går vi mot en grönare framtid? Vilka utvecklings tendenser talar för respektive emot?

Publicerad: 2007