Rapport

Metaverse 2040

Potentialen bortom hypen

I snart ett halvsekel har vi levt i och med cyberrymden. Det första mejlet skickades 1971, och man började prata om internet på allvar under 80-talet. För 30 år sedan publicerades Neal Stephensons ”Snow Crash”, en dystopisk roman om en framtid där människor lever i en virtuell värld för att undfly en fysisk verklighet genomsyrad av iskall kapitalism. Visionen under tidigt 90-tal var att den digitala världen skulle bli friare, öppnare, styrd av individer och inte av gigantiska företag – en jämlik, decentraliserad värld i cyberspace.

Så blev det inte riktigt, men visionen lever kvar. Idag står begreppet Web 3.0 för visionen om ett internet som inte styrs av stora techbolag och reklampengar. Parallellt har också begreppet metaverse fått fäste. Metaverse handlar om hur vi upplever det digitala, vilket förstås är delvis sammanflätat med dess maktstrukturer. Idag ser vi hur begreppet metaverse har anammats av de stora företagen – Facebook har till och med inkorporerat det i sitt nya namn. Vad är det egentligen för digital framtid vi är på väg emot? Kommer metaverse att hända? Och blir det i så fall ett eller flera metaversum och hur kommer de(t) att se ut och fungera?

Vill du veta mer? Artikeln i sin helhet är tillgänglig för Kairos Future Friends.

Publicerad: 2022