Rapport

Metatrender och kompetens

Vad har hänt med de övergripande metatrenderna de senaste åren? Och vad får förändringarna för konsekvenser för företag och organisationer? Det är de två bakomliggande frågorna till denna rapport. Syftet med rapporten är således att uppdatera omvärldskartan för kompetensfrågor, belysa metatrender i omvärlden och kartlägga konsekvenser som kan ha stor betydelse för företag och organisationer. För att lyfta fram relevanta konsekvenser har vi valt att definiera kompetensfrågor som summan av kompetens, organisation, lärande och ledarskap. Med kompetens avses kunskap eller lärdom och med lärande avses i högre utsträckning själva processen, att lära.

Publicerad: 2004