Rapport

Marknadsurbanism

Marknadsurbanism

Fram till 2030 står världen inför den största urbaniseringsvågen i mänsklighetens historia. Vad händer med marknadsföringen och konsumtionen när städerna blir människans främsta boning och där det samlas flest människor? Kanske börjar vi se städerna som de nya marknaderna där nya lokalsamhällen sk urban villages härbergerar globala konsumtions stammar ska tribes.

I denna rapport tar vi en närmare titt på utvecklingen och de trender som påverkar hur vi konsumerar, transporterar oss, kommunicerar och shoppar.

Publicerad: 2012