Rapport

Människor i kristider

Världen genomgår vintern 2009 en global kris av sällan skådat slag. En kris som samtidigt har olika förlopp i olika länder även om den medial dramaturgin ger intrycket att alla reagerar likadant. Vilka effekter får det på människor? Hur kommer svenskarna att bete sig när de allra flesta, trots orosmoln i media, faktiskt får mer pengar att röra sig med i takt med sänkta skatter och låga räntor? I rapporten beskriver vi både detta samt hur krisen faktiskt utvecklas i olika delar av världen.

Publicerad: 2009