Rapport

Mångfald, dynamik och kreativitet

År 2003 tog the Economist upp Mona Sahlins jämförelse mellan dagens Sverige och 1910-talets USA. Då bodde 20 % av svenskarna i USA, nu är kommer 20 % av svenskarna från andra länder. Andelen utlandsfödda svenskar idag, 12 %, kan jämföras med andelen utlandsfödda i USA år 1913, 14 %. USA har sedan dess på många olika sätt arbetat med integration och mångfald. Till vissa delar är detta en självreglerande process, till vissa delar ett medvetet arbete inom näringsliv och offentlig förvaltning. Nu när vi står i en jämförbar situation som USA gjorde 1913, vaknar många företag och organisationer upp och inser att mångfald, det är kanske något bra med det?

I denna rapport försöker vi definiera vad mångfald är, vart den är på väg och vilka utmaningar den står inför.

Publicerad: 2003