Rapport

Livet i den virtuella världen

Vad är det egentligen som händer i de virtuella världarna? I denna rapport reder vi ut begreppet "virtuell värld" och låter det inkludera tredimensionella grafiska online-miljöer såväl som communities. Vi studerar hur de fungerar, vilka som använder dem och hur man som organisation kan dra nytta av dem och nå dess användare. I rapporten beskrivs också två case: Second Life och Lunarstorm.

Publicerad: 2006