Rapport

Längtan till landet eller stadens puls

Längtan till landet eller stadens puls

Är det landsbygdens lugn eller stadens puls som kommer att locka framtidens medborgare - eller är bäggedera rent av slitna klichéer som snarare döljer än tydliggör framtidens boendepreferenser?

Bakom den enkla uppdelningen i ”stad” och ”land” ryms själva verket många nyanser, och flera överraskningar väntar den som fördjupar sig i frågan! Samtidigt verkar vissa trender ostoppbara om inte kraftfulla åtgärder sätts in. Men vad kan göras? Och vill vi göra det?

Med den här Clubrapporten vill vi vitalisera debatten kring var och hur framtidens medborgare vill leva sina liv.

Publicerad: 2012