Rapport

Kunddialog i framtidens medielandskap

Kunddialog i framtidens medielandskap

Vi är mitt uppe i en digitalisering av våra vardagsliv. Mediekonsumtion, underhållning, information och social kommunikation sker allt mer på skräddarsydda plattformar. Detta fragmenterade landskap skapar utmaningar för dagens marknadsförare där köpprocessen sker allt mer digitalt och ett mediebrus gör det svårt att få konsumenten att lyssna och agera. Den traditionella strategin att sända ut budskap till en bred massa är inte längre effektiv. Kunder idag ignorerar, blockerar och avstyr marknadsföringsinsatser som känns påtvingade och irrelevanta. Ett nytt paradigm för engagemang börjar att ta form som erkänner den dominerade roll som kunden spelar i dagens marknadsplats. Att hitta rätt kommunikationskanal till den allt mer nischade målgruppen kan innebära möjligheter för ett effektivare sätt att kommunicera och engagera potentiella kunder.

För den som hanterar kunddialog och marknadsföring idag är dessa frågor högst relevanta. I denna rapport kommer vi att beröra frågeställningar hur du kan skapa engagemang och dialog i det framtida medielandskapet med influencers och globalt baserade plattformsägare, hur artificiell intelligens med automatisk genuin kundförståelse kommer att påverka försäljningsstrategier.

Publicerad: 2018