Rapport

Kroppen och själen

– vart tar det vägen?

Sedan 1990 har den privata konsumtionen av hälsorelaterade produkter och tjänster ökat kraftigt i hela västvärlden. Det är endast konsumtion av kommunikationstjänster som ökat mer. Därmed har också människors hälsa fått en mer central roll i samhället. I kontrast till den här utvecklingen har också fokuseringen ökat kring ohälsan i samhället i motsvarande grad.

Kroppen och själen hänger alltså intimt samman med människors hälsa. Samtidigt står hälsoläget i stor utsträckning i direkt relation till människors upplevda hälsa vilken i sin tur påverkas av vad de uppfattningen om vad som ’r normalläget. Är de senaste årens utveckling ett uttryck för att förväntansvärdet kring hälsa håller på att förändras. Och påverkas synen på kroppen och själen av var vi befinner oss i livet?

Publicerad: 2005