Rapport

Kortsiktighetens triumf eller...

..det våras för långsiktigheten. En sökning på Google på ordet långsiktighet ger ca 128000 träffar medan motsvarande sökning på kortsiktighet endast ger 19000 träffar. En övervägande del av träffarna på ordet långsiktighet länkar till hemsidor som uttrycker en kraftig frustration över brist på långsiktighet i dagens samhälle. Vilka är drivkrafterna bakom den utvecklingen? Och vart bär det hän i framtiden? Det är frågor vi vill sätta under luppen i denna Club-rapport. Vi ser framför oss en utveckling som just nu, hösten 2008, står och väger vad gäller vilka tidshorisonter som både ledare i näringsliv och politik  har för ögonen men också vilka tidsperspektiv som styr gemenemans referensramar.

Publicerad: 2008