Rapport

Kooperation på framtidens villkor

Har de kooperativa och ömsesidiga företagsformerna något extra att erbjuda till ett samhälle i bred omställning för mer hållbarhet? På uppdrag av Svensk Kooperation har Kairos Future gjort en omvärldsanalys som söker svar på om företag, drivna enligt de kooperativa principerna, är bättre rustade än andra i mötet med framtidens värderingar och samhällsutmaningar.

Svaret tycks vara ja, men försprånget äts upp av att snart sagt hela näringslivet rör sig i en mer hållbar riktning. De problem som dagens stora kooperationer skapades för att bemöta har lösts i stor utsträckning, genom politiskt beslutade regleringar och mer lyhörda marknadsaktörer. Samtidigt uppstår nya behov av kooperativ organisering, exempelvis i lands- och glesbygd med förtvinande service, liksom för frilansare i en gig-ekonomi. 

Potentialen för fler kooperativa och ömsesidiga företag finns, men ska den förverkligas krävs ett uthålligt folkbildande. Allt för få svenskar vet hur ett kooperativt eller ömsesidigt företag fungerar och därför får rapportens läsare också en introduktion till det och de sju kooperativa principerna.

Publicerad: 2020