Rapport

Kompetensväxling

Det har under ett antal år talats en hel del om den kommande generationsväxlingen och den därtill hörande kompetensväxlingen. Vi vet att rekordgenerationen är på väg at lämna arbetslivet och vi tror att deras kunskaper och kompetenser behöver ersättas. Frågan är om det verkligen är så och om det verkligen medför några problem?

Om prognoserna stämmer bli rdet ett rejält överskott på arbetskraft efter 2010. Frågarna blir naturligtsvis om de behöver kunna samma saker som de äldre, som lämnar arbetsmarknaden. Kanske är problemet med generationsväxling ett överdrivet eller feltänkt problem?

En annan fråga i sammanhanget är försörjningsfrågan. Om vi nu får många äldre som lämnar ett produktivt liv för att gå in i en andra frihetstid kommer de yngre då att klara av att försörja alla?

Publicerad: 2006