Rapport

Kompetensfrågor i morgondagens samhälle

De senaste två åren har Kairos Future genomfört en lång rad scenarioprojekt kring olika frågeställningar. I flera av dessa har två övergripande strategiska osäkerheter dykt upp som centrala för Sveriges och västvärldens framtida utveckling, osäkerheter som får konsekvenser för snart sagt varje del av samhället. Den första osäkerheten har handlat om framtiden för den våg av individualism och individuella valmöjligheter som svept över världen de senaste decennierna. Har den nått sin kulmen, eller kommer den att fortsätta i oförminskad takt? Den andra osäkerheten handlar om den långsiktiga konjunkturutvecklingen. Förespråkare för teorierna om långa ekonomiska vågor varnar för att vi kan ha tjugo år av depression framför oss. Många nationalekonomer talar om risken för japansk sjuka i Europa, d.v.s. att den mycket låga inflation som vi haft under senare år skulle krypa under nollsträcket och övergå i deflation med förödande konsekvenser för samhällsekonomin.

Syftet med denna rapport är att spegla utvecklingen på arbetsmarknaden i ljuset av dessa två strategiska osäkerheter.

Publicerad: 2003