Rapport

Kompetensförsörjning i praktiken

Kompetensförsörjning förblir högt på agendan för de flesta organisationer idag. Ett stökigare arbetsliv med hybridarbete, digitalisering och nya krav på att lära nytt, jämte en befolkningspyramid som pekar på fler pensionsavgångar och färre unga, gör rekryteringen allt svårare.

Publicerad: 2023