Rapport

Kommunikation som strategiskt verktyg

"Syns du inte, finns du inte" är en sanning i dagens snabbföränderliga värld. Det är den attraktiva organisationen som syns och som därmed också finns i andras medvetande. Och för att synas måste man kommunicera! Det attraktiva företaget har förstått innebörden och vikten av strategisk kommunikation. Företaget, eller organisationen, behöver kommunicera med alla de intressenter, interna såväl som externa, som man vill vara attraktiv för.

I denna rapport ska vi studera förutsättningar och verktyg för att utnyttja kommunikationen som stategiskt verktyg, både utåt mot omgivningen och inåt i den egna organisationen. Ambitionen är att spegla hur kommunikation utvecklas som strategiskt verktyg. Vi tar avstamp i funderingar kring attraktion och attraktionsmarknader i förändring. Vi försöker peka ut tendenser i vardande och möjliga åtgärder för att stärka den egna attraktionskraften koplat til kommunikation.

Publicerad: 2005