Rapport

Klassamhällets återkomst

Klassamhällets återkomst

Är klassamhället dött? Medelklassens starka och stabila tillväxt i Sverige de senaste decennierna skulle kunna vara ett tecken på det. Industrialismens epok har ersatts av kunskapssamhällets och de traditionella industriarbetaryrkena som historiskt varit tätt förknippade med klasstillhörighet blir allt färre. Politikerna talar inte längre om samhällsklasser, utan om grupper som befinner sig i utanförskap. Det gamla överklasspartiet är helt plötsligt det nya arbetarpartiet.

Samtidigt har inkomstskillnaderna snabbt de senaste åren. Skillnaden i förutsättningar i livet om du är född och uppvuxen i en familj där föräldrarna inte pratar svenska i Tensta eller av högutbildade VD-föräldrar på Djursholm är svår att förneka. I Kairos Futures nya studie Drömsamhället 2010 finns ett otvetydigt samband mellan upplevd klasstillhörighet och personlig framtidstro.

I denna club-rapport reder vi ut hur det nya klassamhället ser ut, hur lever och konsumerar vi i det? Och vilken riktning kan klassamhället tänkas ta i framtiden?

Publicerad: 2010