Rapport

Jakten på den försvunna hållbarheten

Klimatvarningarna duggar tätt med tillhörande tveeggade politiska svar. FN:s 2030-mål konkretiseras och sipprar sakta men säkert ner i policydokument och influerar både myndigheter och näringsliv. Samtidigt som oroade hållbarhetsdrivna bekväma konsumenter vältrar över ansvaret på både samhället och företag. Framsynta företag börjar betrakta hållbarhet som en affärsmöjlighet och inte bara en varumärkesfråga. Hur ser det framtida hållbarhetslandskapet ut?