Rapport

I klimathotets kölvatten

Varför är klimatfrågan så het just nu? Vilka händelser har påverkat utvecklingen och hur har olika aktörer agerat i frågan historiskt? I denna rapport frågar vi oss hur dessa aktörer kommer att agera i framtiden, om kan vi se tecken på ett förändrat agerande framöver och vad får det för konsekvenser för klimatfrågan.

Publicerad: 2007