Rapport

Homo Zappiens

Att dagens människor i flera aspekter väsentligt skiljer sig åt från tidigare generationer är inget nytt. Inte minst visar sig detta i hur vi uppträder som konsumenter: vi är betydligt mer motsägelsefulla och rötlösa och flackande i vår konsumtion. Särskilt tydligt är detta beteende när det gäller yngre generationers mediekonsumtion. Detta har föranlett ett flertal tänkare att tala om uppkomsten av en ny art, en Homo Zappiens, som i väsentliga drag skiljer sig från gamla goda Homo Sapiens.

Denna rapport är ett försök att sammanställa detta "större och vidare" perspektiv på fenomenet Homo Zappiens till en någorlunda sammanhängande helhet. Vi tar vår avstamp i de breda värderings- och samhällsförändringar som är drivkrafterna bakom detta relativt nya fenomen. Vi ger också exempel på uttryck och konsekvenser av Homo Zappiens för kommunikation och konsumtion, och summerar de mest väsentliga trenderna framöver.

Publicerad: 2003