Rapport

Hjärta, hjärna och yta

Om politisk konsumtion och konsumentaktivism

Politisk konsumtion som politiskt deltagande står i centrum för denna rapport. Termen skapades av den danska Institutet för framtidsforskning i mitten på 90-talet då bojkottvågorna gick höga i det danska samhället. Alltsedan begreppet skapades 1994 har forskare funderat kring dimensioner av politisk konsumtion som en ersättning för det traditionella politiska engagemanget. Politisk konsumtion som forskningsområde är såleds något relativt nytt, även om konsumentaktivism inte är det.

Vi kommer i denna rapport framförallt fokusera på individens konsumtionsval men fenomenet är större och mer komplext än så.

Publicerad: 2003