Rapport

Hierarki och karriär

Hur påverkar det sätt vi är organiserade på i våra jobb vårt sätt att tänka på våra karriärer? Idag har vi ett mer flexibelt sätt att arbeta och handla, men också i fråga om vad som driver oss. Vilken är den bästa formen för arbetsstruktur idag? Begränsar formen oss i sättet att släppa fram yngre och ”nya” typer av medarbetare i karriären?

Samtidigt är det betydelsefullt att fundera över vad karriär är för dessa medarbetare. De värderar inte samma saker som tidigare generationer, och vill inte samma saker. Hur kommer det att påverka vårt sätt att organisera arbetet? Enligt managementgurun Henry Mintzberg kommer två grundläggande och motstridiga krav av alla mänskliga handlingar: arbetsfördelning och samordnig. När arbetet ska genomföras av en arbetsgrupp måste någon också styra och samordna aktiviteterna. Var ligger vårt fokus idag? Hur ser de blivande cheferna
på organisation och karriär? När man gör karriär, måste man klättra uppåt? Finns det andra sätt att förhålla sig till ledarskap och karriärer?

Publicerad: 2007