Rapport

Hållbar tillväxt och tillväxtens hållbarhet

Behöver vi tillväxt? Och kan tillväxten vara hållbar i bemärkelsen socialt och ekologiskt hållbar? Vi menar att svaret på den första frågan är ja. Samhället och inte minst finansieringen av den offentliga sektorn bygger på tillväxt. Behovet av tillväxt är en stor utmaning. Inför denna utmaning är det bra att sätta sig in i vad vi mäter och utmaningarna och möjligheterna med det befintliga och alternativa system.

I denna rapport t vill vi fördjupa oss i tillväxtbegreppet, dess problem och möjligheter, spegla tillväxtens inre och yttre gränser och slutligen presentera en skiss av tillväxtens framtid de närmaste decennierna.

Publicerad: 2003