Rapport

Gör om mig snabbt!

De senaste åren har begreppet upplevelseekonomi, eller experience economy som amerikanerna Pine och Gilmore kallar den, svept som en löpeld över världen. Och turismen har blivit något av en sinnebild för denna upplevelseekonomi. Men frågan är om delar av turismen inte redan är på väg in i nästa våg. En våg som dels handlar om fördjupade upplevelser, upplevelser som transformerar, förbättra och förändrar oss som människor, men som också innebär att rent transformativa aktiviteter blir en del av turismnäringen. Medicinsk turism en sådan aktivitet som nu spås bli "the next big thing" inom rese- och turistindustrin.

Samlingsbegreppet för ”gör-om-mig”- fenomenet är transformation och i denna rapport dyker vi djupare i detta fenomen.

Publicerad: 2004