Rapport

Fyra skiften som präglar svenska organisationers arbete med innovation

Kairos Future håller ständigt span på förändringar i omvärlden. De trender vi bevakar handlar om så vitt skilda saker som tekniktrender, samhällsförändringar, den politiska scenen, global handel, ledarskap och hur man blir en attraktiv plats eller arbetsgivare. I den här artikeln vill vi dela våra spaningar om hur organisationer arbetar med innovation. Vi har identifierat fyra skiften som präglar den förändring som pågår och gör på slutet vår kanske hittills tråkigaste utblick mot framtiden.

Vill du veta mer? Artikeln i sin helhet är tillgänglig för Kairos Future Friends.

Publicerad: 2021