Rapport

Från produktutveckling till konsumentutveckling

”Förut har vi älskat våra fabriker. Nu måste vi lära oss att älska våra kunder”, säger Birgitta Johansson-Hedberg, VD och koncernchef på Lantmännen. Det här är ett mantra som de flesta, oavsett organisation, har hört och kommer att få höra så länge de arbetar. Anledningen är att konsumenten, oavsett bransch är en allt knappare resurs. Det stora paradigmskiftet där vi har gått från en produktionscentrisk ekonomi till en konsumentcentrisk ekonomi har pågått under hela 1900-talet, men accelererar allt mer i och med ett accelererande produktions– och utbudsöverskott. Att få tag i billig och effektiv produktionskapacitet är ett mindre problem i dagens ekonomi. Den stora utmaningen ligger i att fånga och hålla kvar allt mer professionella och svårfångade konsumenter.

Publicerad: 2005