Rapport

Från ”Ljust och fräscht” till ”Ägd” och vadå?

– Medelålderskris för den ironiska generationen

Från ”Ljust och fräscht” till ”Ägd” och vadå?

Den ironiska generationen har, likt namnet föreslår, länge haft ironin som främste vapendragare. Ironin uppstod som en revolt mot föräldrarnas seriositet och har sedan dess använts för att distansera dem från allvarliga situationer. Idag däremot står ironin inför en stor utmaning; medelålderskrisen. Insikten om den egna kroppens skörhet och livets begränsningar. Åldrande föräldrar som behöver stöd och barn som vill klara sig själva. Kanske en karriär som står i stiltje. Vardagslivet som obarmhärtigt tuffar på utan någon respekt för att ens tid är begränsad och man egentligen helst bara skulle vilja vara någon annanstans.

Kommer ironin ännu en gång gå segrande ur kampen, eller låter sig sextio- och sjuttiotalisterna till slut känna livets allvar? I den rapporten tittar vi närmare på den ironiska generationens bejakande av klivet in i medelåldern och frågar oss om, och i sådana fall hur, det har påverkat dem.

Publicerad: 2017