Rapport

Från Chinatown till Chinaworld

Från Chinatown till Chinaworld

Genom historien har vi i Sverige influerats av tongivande kulturer och nationer i vår omvärld. Idag pågår en allt tydligare maktförskjutning mot öst – inte minst mot ett tidigare starkt maktcentrum – Kina. Hur kommer Kinas ekonomiska, militära och kulturella makt utvecklas? Kommer den stora draken i öst vakna till liv på allvar under kommande decennium – och vilket inflytande kommer det i så fall ha på vårt sätt att leva, verka och tänka?

I den här rapporten försöker vi bottna i tänkbara utvecklingar för Kina, och genom dessa söka svar på hur de kan komma att påverka och influera omvärlden, och inte minst oss här i Sverige. Genom scenarier på temat blickar vi in i fyra möjliga framtider där Kinas inflytande utvecklas på vitt skilda sätt.

Publicerad: 2012