Rapport

Framtidsexcellens

Konsten att lyckas i turbulenta affärsmiljöer

Under senare hälften av 1990-talet har samhälle och näringsliv förändrats i allt snabbare takt. Branschgränser löses upp, marknader globaliseras, skatteflykten över nationsgränser tilltar, konsumenterna blir allt mer svårfångade. Det är inte enbart i den s k nya ekonomin som den ökade turbulensen är märkbar. Ökad turbulens har också lett till att såväl populär som tyngre akademisk managementlitteratur förskjutit sökandet mot framgångsfaktorer i denna nya affärsmiljö.

Men frågan som uppstår är: Vad kännetecknar framgånsgrika företag i snabbrörliga miljöer?

Publicerad: 2001