Rapport

Framtidens shoppingmiljöer

2006 producerades en rapport för Agora Konsument (numera Kairos Future Club), Morgondagens shoppingdram, som beskrev hur shopping skulle kunna utvecklas i framtiden. I stora delar gäller innehållet fortfarande och det finns delar av det som beskrevs då som har förtydligats och som först nu börjar röra på sig ordentligt. Morgondagens shoppingdrama la tonvikt vid efterfrågeperspektivet och konsumentbeteenden. I denna rapport Framtiden shoppingmiljöer lägger vi istället större tonvikt vid de förändringar som kommer att påverka utbudssidan och själva shoppingmiljön. Sedan den förra rapporten har vi i vår forskning intervjuat en hel rad experter kring framtidens shoppingmiljöer. Dessa har fått komma med sina tankar och ge second opinion på en rad av de trender och förändringar som man tror kommer forma framtidens handel.

Publicerad: 2009