Rapport

Framtidens omvärldsanalys

Hur används och organiseras omvärldsanalysen ute i organisationerna idag? Hur ser dagens omvärldsanalytiker på utveckling och utmaningar för OA framöver? Vilka faktorer är det som skapar en framgångsrik omvärldsanalys?

Rapporten "Framtidens omvärldsanalys"  baseras på en enkätundersökning bland omvärldsanalytiker i storföretag och statliga myndigheter som genomfördes av Kairos Future för Agora Omvärld (numera Kairos Future Club) under hösten 2007.

Publicerad: 2007