Rapport

Framtidens ojämlikhet

Tillvaron har alltid präglats av skillnader i livsvillkor mellan människor. Det driver politiken såväl som konsumtionsföretagen.

Vilka grupper står för dörren att göra positiva klassresor och vilka riskerar att uppleva sig som förlorare under det kommande decenniet? Vilka av dagens problem har försvunnit och vilka nya, kanske oväntade grupper blir framtidens gynnade och drabbade när globalisering, digitalisering, ökande kompetenskrav och automatisering ritar om kartan? Och finns det något att göra för att motverka den utvecklingen, redan nu?

Publicerad: 2019