Rapport

Framtidens ledarskap

Mellan trygghetsnarkomaner och disruptiva skiften

Framtidens ledarskap

Allting med måtta, yin och yang, ”what goes up must come down”. Insikten om att tillvaron blir bäst i någon slags balans och att krafter aktiverar motkrafter är både tidlös och global. I den här rapporten fokuserar vi på ledarskapets möjligheter att balansera mellan två krafter: omvärldens krav på organisationers ständiga förnyelse och flexibilitet, respektive medarbetarnas behov av ett hållbart arbetsliv. Inte bara för medarbetarnas egen skull, utan också för de ska få förutsättningar till att leverera de kreativa, genomtänkta värden som ger organisationer en framtid i tankesamhället.

Rapporten ger tio råd om hur man kan optimera känslan av trygghet, maximera meningsfullheten och hantera känslor som ledare. Dessutom presenterar rapporten fem pågående skiften kring ledarskap.

Publicerad: 2017